EMPRESA
PROCÉS INDUSTRIAL
FORMACIÓ
S.A.T
EL CAFÈ
PRODUCTES
CAFÈS HOSTALERIA
TES I INFUSIONS
COSTA RICA
BRASIL
COLÒMBIA
ETIÒPIA
ÍNDIA
KËNIA
MÈXIC
UGANDA
VIETNAM

El cultiu, la collita i les varietats del cafè verd són punts importantísims que determinaran la qualitat final del producte.
Els controls de qualitat del laboratori (mostres, cribratge, defectes, humitats, etc,) seran molt exigents per tal de verificar que el cafè que s’ha rebut és el correcte.
S’avalua cada mostra seguint els paràmetres següents: cribratges, comptabilització dels defectes, aspecte del gra, graus d’humitat, etc.
Tot seguit es fan els tasts de les mostres. Per a mostres d’origen, es fa un tast brasiler.(tipus infusió) i un tast d’espresso per el producte final.
Finalment, el tractament integral del cafè incorpora sis punts bàsics:
- Tractament personalitzat de les procedències.
- Corbes de torrefacció.
- Transport del producte mitjançant catúfols. Evitem la presència de transport pneumàtic, perquè el gra de cafè no es malmeti.
- Ensitjament individualitzat del cafè torrat per optimitzar el procés de mescla.
- Mescla dels orígens ja torrats.
- Envasat automatitzat modificant l’atmosfera. No hi haurà .presència d’oxigen i vapor d’aigua per evitar el risc d’oxidació dels greixos i d’humidificació.

cafe
cafes callis